Go Go Net

046 669 021

0885 961 501

Пишете ни

Параметри за качеството на предоставяните услуги и обслужване

Приложение 5 към чл. 38 от ЗЕС
от Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения. Параметри за качеството на предоставяните услуги и обслужване за 2020 г.
Мрежа/услуга Параметър Измерване Мерна еденица Стандартизационен документ
Достъп до интернет Време за първоначално свързване към мрежата Времето, за което са изпълнени най-бързите 95% и 99% от заявките 1 ден и 2 дни ETSI EG 202 057-1
Процент на заявки, изпълнени до датата, договорена с клиента, а когато процентът е под 80% - среден брой на дните закъснение след договорената дата 95%  
Достъп до интернет Процент на жалбите относно коректност на сметките Съотношение на сметките, за коректността на които са подадени жалби, спрямо общия брой издадени сметки 0.00% ETSI EG 202 057-1
Достъп до интернет Постигната скорост на предаване на данни Максимална постигната стойност на предаване на  данни 100000kbit/s ETSI EG 202 057-4
Минимална постигната стойност на предаване на  данни 64kbit/s  
Средна стойност и стандартно отклонение на скоростта на предаване на данни 10250kbit/s и +-5000kbit/s  
Достъп до интернет Коефициент на неуспешните опити за предаване на данни Процент на неуспешните опити за предаване на данни 0.01% ETSI EG 202 057-4
Достъп до интернет Закъснение при предаване на данни (еднопосочно) Средна стойност на закъснението при предаване на данни 18ms ETSI EG 202 057-4
Стандартно отклонение на закъснението 9ms  

Грешка