Go Go Net

046 669 021

0885 961 501

Пишете ни

Приложение 1 Видове услуги

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ВИДОВЕ УСЛУГИ


 

1. Проучване и набиране на изходни данни по повод подадено заявление за сключване на индивидуален договор за предоставяне на достъп до и/или съвместно ползване на физическата инфраструктура на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“, включително и до нейни елементи и съоръжения за разполагане;

2. Проучване и съгласуване на проект за извършване на дейности по разполагане на електронно съобщителна мрежа и нейни елементи на друг оператор във физическа инфраструктура на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“;

3. Съвместно разполагане и ползване на тръбна мрежа и шахти на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“;

4. Осигуряване на присъствие на квалифициран представител от страна на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ при започване и завършване на дейности по достъп до и/или съвместно разполагане и ползване на физическата инфраструктура на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“, включително и до нейни елементи и съоръжения за разполагане в рамките на работния ден от 9.00 часа до 17.00 часа; Услугите, изброени в настоящото приложение могат да бъдат допълвани или видоизменяни едностранно от ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ със съответното изменение и/или допълнение на Общите условия, по редът - предвиден в раздел VIII “Заключителни разпоредби”.

Грешка