Go Go Net

046 669 021

0885 961 501

Пишете ни

Типове физически интерфейси

Спецификация на интерфейсите за свързване на крайни устройства към мрежата на ЕТ "Георг-Георги Георгиев" Последна редакция – 24.11.2020г.

 

 1. Въведение

   

  Tози документ удовлетворява Директива 99/5/EC Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment Directive 99/5/EC (R&TTE Directive) и изискванията на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) за публикуването на публичния интерфейс на мрежата на ЕТ "Георг-Георги Георгиев".

   

  1.1 Обхват

  Съгласно S.I. 240/2001(1) и EG 201 730-1 за Radio and Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE), операторите на обществени електронни съобщителни мрежи и услуги се задължават да публикуват точни и достатъчни техническите изисквания за интерфейсите за свързване на устройствата към техните мрежи, преди да направят обществено достъпни предлаганите от тях услуги. За да се изпълни това задължение, този документ съдържа необходимата информация относно спецификациите на мрежовите интерфейси и наличните услуги в мрежата на ЕТ "Георг-Георги Георгиев".

   

  1.2 Позоваване

  (1) Directive 1999/5/EC of the European Parliament and the Council of 9th March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity;

  (2) IEEE 802.3: Telecommunications and information exchange between systems – Local and metropolitan area networks;

  (3) ISO 8877: Telecommunications and information exchange between systems - Interface connector and contact assignments for ISDN Basic Access Interface located at reference points S and T;

  (4) CENELEC Report/ETSI Guide:R0BT-002/EG 201 212 - Electrical Safety: Classification of interfaces for equipment to be connected to Telecommunications Networks;

  (5) ETSI ES 201 488: Access and Terminals (AT); Data Over Cable Systems;

  (6) ETSI ES 202 488: Access and Terminals (AT); Second Generation Transmission systems for Interactive Cable Television Services - IP Cable Modems;

  (7) EN 300 429 - Digital Video Broadcasting (DVB); Framing structure, channel coding and modulation for cable systems;

  (8) ETSI ES 200 800 - Digital Video Broadcasting (DVB); DVB interaction channel for Cable TV distribution systems (CATV);

  (9) IEC 60169-24: Radio-frequency coaxial connectors with screw coupling, typically for use in 75 # cable distribution systems (Type F);

  (10) IEC 60169-2: Coaxial unmatched connector;

  (11) EN 50083-7: Системи кабелни разпределителни за радио и телевизионни сигнали. Част 7: Изисквания към системата;

  (12) EN 300 339: Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Обща електромагнитна съвместимост (EMC) за радиокомуникационни съоръжения;

  (13) EN 60065: Звукова, видео- и подобна електронна апаратура. Изисквания за безопастност.

   

  1.3 Използвани съкращения

  UTP - Unshielded twisted pair

  QAM - Quadrature amplitude modulation

  QPSK - Quadrature Phase Shift Keying

  FEC - Forward error correction

  DVB-C - Digital Video Broadcasting – Cable

  MPEG - Moving Picture Experts Group

  RF - Radio Frequency (Радио честота) PAL - Phase Alternation Line (Сиситема за цветна телевизия)

  AM-VSB - Amplitude Modulation and Vestigial Side Band (Амплитудна модулация с частично подтискане на страничната лента)

 2. Описание

  2.1 Ethernet интерфейс за достъп до IP базирани услуги

  1. Ethernet интерфейсът покрива група мрежови приложения, която се основава на стандартизирания мрежов стандарт, дефиниран в IEEE 802.3 и публикуван от Institute of Еlectronic and Engineers.

   В качеството си на NTP (Network Termination Point), този интерфейс се използва за свързване на клиентското устройство, чрез което крайният потребител получава достъп до всички IP базирани услуги предоставяни в мрежата на ЕТ "Георг-Георги Георгиев".

   Интерфейсът за връзка се осъществява посредством конектор RJ45, в съответствие със стандартите на TIA/EIA-568-B.

 
Интерфейс RJ45 SC
Физически интерфейс  RJ45
TIA/EIA-568-B
SC-PC
IEC 61754-4
Протокол за физическа свързаност Ethernet IEEE 802.3
IEEE 802.3u
IEEE 802.3ab
IEEE 802.1q 
Ethernet IEEE 802.3
IEEE 802.3u
IEEE 802.3z
IEEE 802.1q
Протокол за логическа свързаност IPv4 (RFC 791)
IPv6 (RFC 2460)
IPv4 (RFC 791)
IPv6 (RFC 2460)
Електромагнитна съвместимост БДС EN 55022 БДС EN 55022
Електромагнитна шумоустойчивост БДС EN 50082-1 БДС EN 50082-1
Безопасност БДС EN 60950 БДС EN 60950
 

 

Нормалните работни напрежения при използването на Ethernet интерфейса са дефинирани в IEEE 802.3. Интерфейсът се класифицира като “unexposed” в съответствие с дефинициите представени в “CENELEC Report/ETSI Guide ROBT-002/EG 201 212” R0BT-002/EG 201 212”.

 1. Безопастност

  Всички крайни устройства, включени към мрежата на ЕТ "Георг-Георги Георгиев" трябва да са в изправно техническо състояние и да отговарят на изискванията за безопастност съгласно европейския стандарт EN 60065.

   

 2. Електромагнитна съвместимост

  Всички крайни устройства, включени към мрежата на ЕТ "Георг-Георги Георгиев" трябва да отговарят на изискванията за електромагнитна съвместимост съгласно европейския стандарт EN 300 339.

   

  ЕТ „Георг-Георги Георгиев“ си запазва правото при докладване на зловредна дейност от IP адресното пространство на Go-Go Net, да блокира временно достъпа на хостове до определени интернет ресурси – домейни, портове и мрежи, до изясняване или до отпадане причините за доклада.

Грешка